Motor & avgasanalys

Dagens moderna motorstyrning ställer mycket höga krav på felsökning och utrustning. När motorlampan tänds är det inte sällan att felet som man avläser med en sk scanner som visar felkoder, är något helt annat än den detalj som felkoden anger.

Detta pga att de olika givarna samverkar dynamiskt och styrsystemet adapterar (anpassar) sig till motorns förslitningsgrad. Detta ställer krav på modern utrustning såsom t.ex avgasmätare och diagnosinstrument som uppdateras regelbundet. Vi har datautrustning och program samt kunskap och erfarenhet för att klara dessa reparationer.